Internetpolicy

Allmänt: Webbplatsen www.detaljisten.se är OTC Oskarshamn Trade Center’s handelsplats på Internet.

OTC Oskarshamn Trade har det övergripande ansvaret för innehåll, drift och funktion. Där ägaren fastställer styrande riktlinjer ansvarig utgivare.

OTC Oskarshamn Trade Center’s webbredaktion tillsammans med ägaren svarar för budskap, inriktning och innehåll samt samordnar och leder verksamhet förknippad med publicering av text, bilder och ljud på www.detaljisten.se webbplats.

Webbmaster ansvarar för teknisk plattform, drift och funktion samt samordnar och leder verksamhet förknippad med teknisk utveckling av www.detaljisten.se webbplats.

Ägaren av OTC Oskarshamn Trade Center ansvarar för och fattar beslut om publicering av text, bilder och annat innehåll samt uppdatering av webbsidor med hjälp av www.detaljisten.se webbmasterfunktion.

Vidare följer OTC Oskarshamn Trade Center de pressetiska riktlinjer som god publicistisk sed omfattar samt följer Datainspektionens riktlinjer. Om någon förekommer på bild eller i text på www.detaljisten.se hemsida, men har avvikande åsikter om publiceringen, borttages namn/bilder direkt när du kontaktar ansvarig utgivare webmaster.

Upphovsrätt: Texter publicerade på www.detaljisten.se får citeras och vidareförmedlas med angivande av källan ( OTC Oskarshamn Trade Center webbplats www.detaljisten.se ). Om text är publicerad med uppgift om upphovsman (textförfattare) får denna text inte publiceras utan tillstånd av dels upphovsmannen, dels ansvarig utgivare vid OTC Oskarshamn Trade Center.

Bilder och andra illustrationer får inte kopieras och användas utan tillstånd av angiven upphovsman.

Logotyper, illustrationer, foton eller andra symboler får inte kopieras och användas utan skriftligt tillstånd från OTC Oskarshamn Trade Center. Förfrågan om att få kopiera och använda logotyp, illustrationer, foton eller symbol ställs till OTC Oskarshamn Trade Center mail till webmaster.

Den grafiska profil som används på OTC Oskarshamn Trade Center’s webbsidor får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som inte publiceras av OTC Oskarshamn Trade Center. Tillstånd för nyttjande av den grafiska profilen kan dock medges skriftligen mellan parterna och utfärdas av ägaren.

Länkar: www.detaljisten.se länkar endast till externa webbplatser vars innehåll på ett relevant och sakligt sätt kompletterar den information som lämnas på webbsidor inom www.detaljisten.se.

OTC Oskarshamn Trade Center tar inget ansvar för innehållet på de webbplatser till vilka länkar återfinns på sidor under www.detaljisten.se. Beslut om vilka länkar som skall publiceras fattas av webbredaktionen eller OTC Oskarshamn Trade Center i samråd eller var för sig. En grundregel är att OTC Oskarshamn Trade Center länkar till andra webbplatser med relevant innehåll för den verksamhet som beskrivs på www.detaljisten.se eller i närliggande intresse.

Synpunkter på förekomsten av länk till webbsidor med ifrågasatt innehåll och budskap tas emot av OTC Oskarshamn Trade Center eller webmaster.

OTC Oskarshamn Trade Center övervakar funktionen på angivna länkar, vilket innebär att endast länkar i drift anges i dokument och länksamlingar.

OTC Oskarshamn Trade Center påtar sig inget ansvar för innehållet på webbplatser som länkar till www.detaljisten.se. OTC Oskarshamn Trade Center lämnar heller inga vare sig generella eller specifika tillstånd eller godkännande för andra producenter av informationstjänster på Internet att publicera länkar till www.detaljisten.se.

Registrering av aktivitet: All aktivitet på OTC Oskarshamn Trade Center’s webbplats registreras. Detta görs dels för att motverka och identifiera skadegörelse samt otillåtna försök att ändra informationsinnehållet på sidorna, dels för att skapa underlag för statistik, som används i arbetet med att utveckla innehåll och funktion på www.detaljisten.se.

Avsikten är inte att identifiera besökare som hämtar information i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Ingen registrering av enskilda besökare förekommer. Endast besökarens Internetoperatör identifieras vid registreringen.

Besökare som inte accepterar cookiefiler kan inte använda OTC Oskarshamn Trade Center’s webbplats i full utsträckning eftersom sessionscookies används. På www.detaljisten.se kan cookiefiler användas framförallt vid undersökningar i syfte att få synpunkter från besökare samt i samband med andra interaktiva processer.

Säkerhet Det är förbjudet för icke auktoriserade användare att försöka bereda sig tillträde till www.detaljisten.se för att ändra innehåll (text, bilder, ljud, grafisk form, logotyper, symboler).

Alla försök till intrång eller ändring av informationsinnehållet utreds och rapporteras i enlighet med gällande lagar och OTC Oskarshamn Trade Center’s interna bestämmelser. Den som gör sig skyldig till lagbrott polisanmäls.

Kontakt med www.detaljisten.se Frågor om innehåll eller funktion på OTC Oskarshamn Trade Center’s webbplats välkomnas. Synpunkter på innehåll och budskap på webbplatsen från förbund, skolor, myndigheter och andra centra eller privatpersoner lämnas direkt till webmaster.

Övrigt: Allmänna frågor om budskap, inriktning och information på OTC Oskarshamn Trade Center’s webbplats ställs till webmaster. Vi besvarar också allmänna frågor om uppdatering, nyheter, länkar från www.detaljisten.se samt policy och upphovsrätt.

Synpunkter på teknik och funktion på webbplatsen från förband, förbund, skolor, staber och andra centra eller privatpersoner lämnas direkt till webmaster.

Allmänna frågor som rör teknik och funktion på OTC Oskarshamn Trade Center’s webbplats ställs till webmaster (via mail), Webbmaster i förbundet besvarar också frågor om navigeringsprinciper, länkars funktion, webbläsare och operativsystem.